Information från styrelsen   

 

 

Kommunalt avlopp

 

Kommunens arbete med projektering och tillståndsprövning för kommunalt avlopp i Djupvik fortskrider och har nu nått Länsstyrelsens prövning. Föreningen har fått möjlighet att yttra sig över förslaget som vi principiellt ser positivt på och vårt yttrande kan du ta dela av här på hemsidan.

 

Tidsplanen som tidigare avviserats ( start 2009) och med genomförandetid på upp till 5 år verkar hålla i dagsläget. Styrelsen planerar ytterligare information i samband med årsstämman i juli 2008.

 

Info finns också att finna via följande länk till Borgholm Energis hemsida.

 

http://www.borgholmenergi.se/index.php?placid=177&template=0&parent=9

 

 

 

2008-05-28